Vi regulerer rågebestanden i udvalgte områder

Lejre Kommune har fået tilladelse fra Naturstyrelsen til at regulere den voksende bestand af råger. Reguleringen vil foregå på udvalgte, offentlige arealer. Det sker fra 1. maj til 15. juni 2020.

Skrevet den. 27. april 2020

I praksis sker reguleringen ved, at Lejre Kommune samarbejder med professionelle jægere om at skyde et antal råger for at sikre, at bestanden ikke bliver for stor. Jægerne sørger for, at alle krav til sikkerhed bliver overholdt.

Rågereguleringen sker i disse områder:

  • Hvalsø Gl. Grusgrav, Roskildevej 30, Hvalsø

  • Aktivitetscentret, Østergade 1, Hvalsø

  • Hvalsø Bibliotek og Kulturhus, Skolevej 12, Hvalsø

  • Hvalsø Skole, Skolevej 5, Hvalsø

  • Ammershøj Børnehus, Ammershøjvej 2, Kirke Hyllinge

  • Osted Skole, Langetoften 25, Osted

  • Torkildstrup Genbrugsplads, Landevejen 75, Kirke Såby

  • Hovedvejen 124, Lejre

  • Byvejen 28A, Lejre – Osted gadekær

  • Egevej 6, 4060 - Boldbanen

Stederne er udvalgte offentlige områder, hvor vi har fået henvendelser om, at der er problemer, og derfor har søgt tilladelse til regulering. 

Vi beklager eventuelle støjgener, der kan opstå i forbindelse med reguleringen.

Kontakt
Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at skrive til affaldoggenbrug@lejre.dk eller ringe på tlf. 4646 4646.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk