Nye regler for besøg på botilbud m.v

Skrevet den. 5. april 2020

Fra søndag den 5. april gælder nye regler for besøg på bl.a. botilbud og anbringelsessteder i Lejre Kommune.

Som udgangspunkt er der stadig et midlertidigt besøgsforbud, som skal beskytte beboere og personale mod at blive smittet med coronavirus (Covid-19). Der er dog en række undtagelser i forbindelse med ”kritiske situationer”.

En ny bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet præciserer forbud og undtagelser. Læs bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213957

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk