Søg om § 18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2020

Er du med i en social foreningen eller organisation, der brænder for at gøre en forskel for udsatte målgrupper og er der brug for støtte til jeres aktiviteter? Der er ansøgningsfrist til §18 midler d. 1. oktober 2019.

Skrevet den. 17. september 2019

Lejre Kommune har et aktivt foreningsliv og vi vil gerne være med til at styrke den frivillige indsats, der foregår i de frivillige sociale foreninger og organisationer, der yder frivilligt socialt arbejde for en udsat målgruppe. Det kan både være for børn, voksne og flygtninge samt pårørende.  

Støtte for § 18 midlerne gives primært til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune.

Ansøgningsskema, retningslinjer og vejledning for at opnå støtte kan ses på Lejre Kommunes hjemmeside www.lejre.dk, under Borgerpuljer.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Janie Bitsch tlf. 4646 4723 eller på jabi@lejre.dk