Evaluering af spærring af Skovvej i Hvalsø

Lejre Kommune er i gang med at gennemføre et forsøg med at spærre Skovvej for gennemkørsel mellem Ny Ringstedvej og Elmevej. Nu skal forsøget evalueres.

Skrevet den. 22. oktober 2019

Skovvej har været spærret mellem Ny Ringstedvej og Elmevej siden slutningen af april 2018. Formålet med forsøget var at mindske mængden af gennemkørende trafik på denne del af Skovvej.

Grunden til, at lukningen er udført som et forsøg, er, at borgerne i Hvalsø skal have mulighed for at udtale sig om de trafikale ændringer på de tilstødende veje, inden der tages stilling til, om vejen skal genåbnes eller forblive lukket.

Da de fleste trafikanter forventes at kende til vejlukningen og de trafikale konsekvenser af denne, vil forsøget blive evalueret i løbet af november/december 2019. Evalueringen vil herefter blive fremlagt til politisk behandling, så der kan træffes beslutning om, hvordan Skovvej skal fungere i fremtiden.

Har du bemærkninger?
Alle interesserede borgere om kan indsende deres bemærkninger til forsøget.

Bemærkningerne skal være modtaget på trafik@lejre.dk senest den 17. november 2019.