Der skal nedsættes Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord

Skrevet den. 7. november 2019

Kommunerne i hovedvandoplandet Isefjord og Roskilde Fjord skal udarbejde forslag til supplerende fysiske vandløbsindsatser. Lokale vandråd skal rådgive kommunerne om opgaven.

Foreninger og organisationer kan indstille medlemmer til vandrådet
Ifølge bekendtgørelse om vandråd kan foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse eller benyttelse af vandløb, sende en anmodning om oprettelse at et vandråd for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord og indstille forslag om et medlem og en suppleant til vandrådet. Vandrådet består af højst 20 medlemmer.

Hvornår er fristen for at indstille medlemmer til vandrådet?
Indstilling af medlemmer og suppleanter til vandrådet kan sendes til Lejre Kommune på e-mail ctm@lejre.dk senest den 20. november 2019.

Egedal Kommune vil blive sekretariatskommune for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord. Indstilling af medlem og suppleant vil blive videresendt til sekretariatskommunen.

Har du spørgsmål?
Du kan læse mere om kommunernes og vandrådets opgave i bekendtgørelse nr. 1060 af 22/10/2019.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Charlotte Schleiter på e-mail: char@lejre.dk eller Anne-Marie Kristensen på e-mail: ankr@lejre.dk.