Du får snart nye poser til madaffald

I uge 47-49 vil der blive uddelt grønne poser til madaffald til alle husstande i Lejre Kommune. Hver husstand får 100 poser á 15 liter.

Skrevet den. 15. november 2019

Poserne bliver leveret på  din postkasse. Bor du i en andelsboligforening, en boligafdeling eller lignende, kan det dog være, at poserne leveres i hele kasser ved et centralt sted – eksempelvis ved et fælleshus eller kontor.

Hvad gør du, hvis du ikke får uddelt poserne?
Hvis du i uge 49 ikke har modtaget poseleveringen, skal du give kommunen besked inden mandag morgen i uge 50, så vi kan rette op på fejlen. Du giver kommunen besked ved at:

Derefter vil poserne blive leveret i uge 50. 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk