Borgermøde om udstykning af Højby Kærvej 1, Valdemarsgård

Udvalget for Teknik & Miljø i Lejre Kommune indbyder alle interesserede til borgermøde om udstykning af Højby Kærvej 1 – selve Valdemarsgård.

Skrevet den. 14. marts 2019

På mødet vil kommunens planlæggere fortælle om tankerne om projektet, hvorefter du vil have mulighed for at komme med dine holdninger og idéer, inden vi tager stilling til, om vi vil sætte gang i en lokalplan.

Tid og sted
Onsdag den 27. marts kl. 19.00 i kantinen på Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk