Vær forsigtig med afbrænding i den tørre natur

Vestsjællands Brandvæsen opfordrer borgere og virksomheder, herunder skov- og landbruget til, at være forsigtige med afbrænding og brug af anden åben ild i det fri samt under høstarbejdet.

Skrevet den. 29. juli 2019

Brandvæsnet følger i øjeblikket tørkeforhold og udrykningsaktiviteter nøje for at vurdere, om det på et tidspunkt bliver nødvendigt at indføre et afbrændingsforbud.

Gode råd inden du skal høste:

  • Sørg for at maskinen er vedligeholdt; få den smurt alle steder den skal smøres, efterse køleren, kontroller batteri, de elektriske systemer og ledninger, bank rustskaller, støv og andet tørt materiale af, udskift evt. tærede dele, udskift slappe eller slidte remme, og tjek bremser og lejer.

  • Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Medbring branddaskere/bladrive eller lignende, hvis du har det.

  • Hent 112-appen og hav den med på maskinen. Appen kan ved nødkald stadfæste din position helt nøjagtigt, så du ikke skal bruge kostbar tid på at forklare vejen til den fjerneste mark du befinder dig på.

 Hvis uheldet er ude:

  • Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed. Vinden kan betyde hurtig brandudvikling. Hvis det er muligt, så forlad køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer mest muligt.

  • Ring omgående til brandvæsnet via 112-appen, eller via 112

  • Prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare. Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner mv., og lav med stubharve evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde. Tag højde for vinden. Ild spreder sig i vindretningen.

Læs flere regler, tips og gode råd om afbrænding her