Lovliggørende landzonetilladelse til et læskur/stald til får

Skrevet den. 18. juli 2019

Lejre Kommune har meddelt følgende lovliggørende landzonetilladelse til et læskur/stald til får på ejendommen beliggende Darup Mosevej 3, 4000 Roskilde på matriklen nr. 25a, Glim By, Glim. 

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.

Læs tilladelsen her.