Dybere boring ved Borrevejle

Lejre Kommune har givet Fors Vand Roskilde lov til at overbore en eksisterende boring og gøre den ca. 20 m dybere.

Skrevet den. 15. juli 2019

Boringen er en af de eksisterende boringer, der ligger på Borrevejle Kildeplads. Kildepladsen leverer bl.a. vand til Roskilde.

Tilladelsen kan ses her.

Tilladelsen kan påklages inden fire uger.