Sne og is på vejene: her rydder vi

Lejre Kommune rydder sne og sørger for, at der ikke er glat på de offentlige veje og på de vigtigste offentlige stier.

Skrevet den. 26. januar 2019

Vi gør vores yderste for, at trafikken kan afvikles på bedste måde, selv om der kommer is og sne. Til gengæld håber vi, at du vil have tålmodighed, hvis vejret bliver rigtigt slemt.

Det er nødvendigt at prioritere arbejdet, da vi ikke kan rydde alt på én gang, og prioriteringen sker, så det kommer flest mulige til gode.

Husk at du som grundejer skal rydde fortov og sti ud for din ejendom for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre. På private veje og private fælles- veje og stier gælder forpligtelserne endvidere på kørebanen.

Du kan kontakte vintervagten på tlf. 21 25 24 76

De forskellige vejklasser

Veje, stier og pladser i Lejre Kommune er opdelt i fire klasser: 1,2,3 og 4 og vedligeholdelsen sker efter vejens betydning for trafikken. Se herunder:

  Beskrivelse Service
1 Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled inden for regionen, eksempelvis motorveje og højest prioriterede indfalds- og omfartsveje.
Veje til hospitaler, brand- og redningsveje, beredskaber, livsvigtige institutioner o.lign.
Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet.

Glatførebekæmpelse tilstræbes ved præventiv saltning efter behov.

Snerydning igangsættes efter behov, så færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.
2 Omfatter veje som udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje og lokalvejene, eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller kvarte-rer i større byer, fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige P-pladser o.lign. Saltning hhv. snerydning udføres som minimum mellem kl. 5.00 og 21.00.

Indsats igangsættes først, når opgaverne på klasse I-veje er under kontrol.

Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre og kun inden for nævnte tidsrum.

Snerydning igangsættes efter behov inden for nævnte tidsrum, så færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener.

Ved kraftigt isslag og snefald udføres glatførebekæmpelse og snerydning hele døgnet.
3 Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik, eksempelvis boligveje og veje på landet, samt øvrige P pladser o.lign. Saltning/grusning hhv. snerydning udføres mellem kl. 07.00 og 15.00.

Indsats igangsættes når opgaverne på klasse I og II veje er underkontrol og kun inden for nævnte tidsrum.

Ved kraftigt isslag og snefald udføres glatførebekæmpelse og snerydning mellem kl. 5.00 og 21.00.
4 Omfatter veje til områder som få bruger og mindre boligveje. Saltning/grusning hhv. snerydning udføres på hverdage (mandag til fredag) mellem kl. 07.00 og 15.00.

Indsats igangsættes kun i alvorlige situationer med sne og kraftigt islag, og når opgaverne på klasse-3-veje er afsluttet og det fornødne beredskab er disponibelt.

Se, hvornår vi rydder sne og salter, der hvor du bor.