Gratis tilbud til dig med en hjertesygdom

Har du en hjertesygdom, har du mulighed for at deltage i Lejre Kommunes hjerterehabilitering. Her kan du i fællesskab med andre få oplysning om og erfaring med forskellige muligheder for at forbedre din livskvalitet og få inspiration til hverdagen.

Skrevet den. 27. februar 2019

Tilbuddet sammensættes så det passer til dig og kan bl.a. indeholde træning på hold, rygestopkursus, kostvejledning og undervisning og erfaringsudveksling i grupper ledet af ergoterapeuter eller sygeplejersker. 

Næste hold starter i uge 14 og foregår på Hvalsø Træningscenter mandag og torsdag formiddag.

Hvem kan deltage?
Du kan deltage, hvis du har hjertesygdom som stabil angina pectoris, hjertesvigt, atrieflimmer eller er hjerteklapopereret. For at deltage i forløbet skal du henvises via din egen læge eller den hospitalsafdeling, du er tilknyttet.

Er du interesseret i at høre mere?
Ring til forløbskoordinator Anne Marie Andersen på telefon 30 78 82 88.

Du kan læse om andre rehabiliteringstilbud her.