Opgørelse af renovation

Du har nu modtaget årsopgørelsen for renovation 2018 og opkrævning for første halvår i 2019.

Skrevet den. 19. februar 2019

Årsopgørelsen for 2018 indeholder både gebyrer for første halvår med den gamle affaldsordning og andet halvår med den nye affaldsordning.

Du finder de nye priser for 2019 her.   

Beløbene svarer næsten til det, som du plejer at betale.