Vil I gøre noget godt for jeres gadekær?

Nu kan du søge penge til et projekt gennem kommunens gadekærspulje.

Skrevet den. 11. februar 2020

I kan forskønne området omkring jeres gadekær ved f.eks. at lave en legeplads, en petanquebane eller oprense gadekæret for slam. Der er i alt 300.000 kr. i puljen i 2020.

Læs mere her og send ansøgningsskemaerne til os.
Der er ansøgningsfrist d. 28. februar 2020.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk