Opkrævning af renovation

Lejre Kommune sender i disse dage regninger ud for renovation, som dækker anden halvdel af 2019.

Skrevet den. 16. august 2019

 Opkrævningen indeholder almindeligvis 4 forskellige gebyrer: 

  • Grundgebyr: kommunens administration og selvbetjeningsløsninger 

  • Genbrugsgebyr: indsamling af papir, batterier, småt elektronik, plast og metalaffald, samt glas fra kuberne

  • Genbrugspladsgebyr: adgang til genbrugsplads, farligt affald og indsamling af storskrald og haveaffald

  • Gebyr for beholderen til rest- og madaffald

Du kan læse mere her. Her finder du også oplysninger om tømmetidspunkter, sms-service, Affaldsportals App m.m.