Alle beboere på Lejre Kommunes plejehjem vaccineres fredag

Skrevet den. 8. januar 2021

Lidt før kl. 9 fredag formiddag begyndte vaccinationerne af beboere på Lejre Kommunes plejehjem og midlertidige pladser. 

Første sted var de midlertidige pladser i Grønnehave, og i dagens løb blev vaccinen også givet til beboerne på Ammershøjparkens Ældrecenter, Hvalsø Ældrecenter og plejecentret Bøgebakken. Der er i alt ca. 160 beboere på de fire centre.  

”Det her er et vendepunkt, og det må være en kæmpe lettelse for både beboerne på vores plejecentre og deres pårørende. De ældre er jo i særlig risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med corona. Det er klart, at vi alle stadig skal holde afstand, bruge værnemidler og passe på hinanden, også på plejecentrene, for ingen vaccine er jo 100 procent sikker. Men det er en dag, der markerer, at vi nu er tættere på en afslutning af epidemien. Nu gælder det om, at vi hurtigt får vaccineret mange flere i Lejre Kommune.”

Det er praktiserende læger, der vaccinerer, og det er gratis og frivilligt for borgerne at blive vaccineret. Hvis der bliver vaccinedoser til overs, vil de blive givet til udvalgt sundhedspersonale. 

Der vil gå omkring 14 dage, før vaccinen får sin fulde virkning, og der skal gives to doser. Formentlig vil beboerne få anden dosis i løbet af 3-4 uger, selv om Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet, at man godt kan vente i op til 6 uger. Det er Region Sjælland, der koordinerer vaccinationerne i tæt samarbejde med Lejre Kommune og de lokale læger.  

Kommende vaccinationer
Næste befolkningsgruppe, der vil blive vaccineret, er borgere over 65 år, som får både praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet. Det er endnu uvist, hvornår de – og resten af Lejre Kommunes borgere – vil blive tilbudt vaccination. Sundhedsstyrelsen skriver direkte til borgerne, efterhånden som det bliver deres tur. Styrelsen arbejder ud fra denne prioriterede rækkefølge:

1. Personer som bor i plejebolig mv.  

2. Personer med alder ≥ 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp  

3. Personer med alder ≥ 85 år  

4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion  

5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 samt udvalgte pårørende  

6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson  

7. Personer med alder 80-84 år  

8. Personer med alder 75-79 år  

9. Personer med alder 65-74 år  

10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19  

11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner  

12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk