Overvældende interesse for varmepumper og grønne forbedringer i huset

I alt har flere end 100 borgere deltaget i videomøder arrangeret af Lejre Kommune. Møderne er en de indsatser, som er med i Vores Sted – Vores Klimaplan, der lige nu er i høring.

Skrevet den. 13. november 2020

Hvorfor skal jeg udskifte oliefyret, når nu det virker? Hvordan får jeg en varmepumpe? Hvor skal den være, og hvordan får jeg tilskud? Det var bare nogle af de mange spørgsmål, som skulle besvares på to videomøder – webinarer – om mulighederne for en grønnere boligopvarmning. Deltagerne kom fra Kr. Sonnerup, Herslev, Hvalsø og mange andre landsbyer i Lejre Kommune. Webinarerne blev afholdt to gange, og der var næsten fuldt booket hver aften.

Lejre Kommune havde inviteret SparEnergi til arrangementet for at tilbyde borgerne uvildig vejledning og opdateret viden om de fordele, der lige nu er, hvis man ønsker at skifte sit oliefyr, pillefyr eller naturgasfyr til en varmepumpe. Og blandt de opløftende budskaber var, at udskiftningen af især oliefyr ret hurtigt tjener sig hjem.

”Jeg er virkelig glad for den store interesse for møderne. For boligopvarmningen er en af de store kilder til CO2-udledning i Lejre Kommune. I løbet af de kommende år skal vi hver især sænke vores udledninger fra 7,8 til 3 ton CO2 om året, og der er boligen altså et godt sted at sætte ind”, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Opvarmning – en vigtig brik i klimaplanen

30 % af CO2-udledningen i Lejre Kommune stammer fra energiforbrug. Private husstande står for ca. halvdelen af udledningen, og her er varmeforsyningen den største kilde til C02.

Kommunalbestyrelsen har netop sendt Lejre Kommunes klimaplan 2020-2050, Vores sted – Vores Klimaplan, i høring frem til nytår. Med aftenmødet om varmepumper tog kommunen fat på ét af de konkrete mål i klimaplanen – nemlig at oliefyr så vidt muligt skal udskiftes til varmepumper.

Fordelen ved varmepumper er, at de kører på el. Da elektriciteten i stadig større grad kommer fra vedvarende energi, er varmepumper en klimavenlig løsning.

”Det er et rigtigt godt eksempel på, at vi hver især kan bidrage til at reducere den samlede CO2-udledning i Lejre Kommune og samtidig spare penge”, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Mange er i gang - og mange er i tvivl

Lejre Kommune gennemførte i foråret en spørgeskemaundersøgelse om klima. Her svarede otte ud af ti borgere, at de gerne selv vil gøre noget for klimaet, og mange var allerede i gang. Mange nævnte dog også, at de var i tvivl om, hvad de præcis skulle gøre. Det vil kommunen gøre noget ved – bl.a. ved at vejlede og inspirere til grøn omstilling i landsbyerne. Og kommunen som organisation vil gå forrest, hvor den kan; det gælder både bilparken, bygningerne og de andre kilder til CO2-udledning. 

Dette og meget andet er uddybet i Vores Sted – Vores Klimaplan 2020-2050 som kan læses på www.lejre.dk/klimaplan. Ideer og kommentarer til klimaplanen kan sendes til programleder Tina Unger på tiun@lejre.dk.

Se webinaret "sig farvel til dit oliefyr"

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk