Erhvervsvenlighed: Lejre Kommune er årets højdespringer  

Lejre Kommune rykker 39 pladser frem i DI’s årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Dermed placerer Lejre kommune sig nu i den bedste halvdel.

Skrevet den. 30. november 2020

Lejre Kommune er årets højdespringer blandt alle kommuner i undersøgelsen. Kommunen er sprunget 39 pladser og ligger i år på en 47. plads. DI forklarer den nye placering med, at der i Lejre Kommune er sket store forandringer i det forløbne år: Virksomhederne oplever, at sagsbehandlingen er blevet mere effektiv, og at der er skabt en tættere dialog mellem kommunen og erhvervslivet.   

Formand for DI Roskilde/Køge Bugt, Carsten K. Jensen, uddyber:  

”Det er en ganske flot præstation af Lejre Kommune. Jeg vil gerne rose kommunen for at sætte sig et mål om at blive mere erhvervsvenlig og dernæst fastholde den ekstra indsats, som gør, at der sker reelle forandringer i mødet med det lokale erhvervsliv. Virksomhederne i Lejre har især belønnet kommunens evne til at lytte og gå i dialog. Når man kender hinandens udfordringer, så skaber man gensidig forståelse for hinandens ønsker, og dermed bliver der skabt et godt grundlag for at finde fælles løsninger”, siger Carsten K. Jensen, formand DI Roskilde/Køge Bugt 

Borgmester Carsten Rasmussen er glad for Lejre Kommunes markante fremgang i undersøgelsen:

”Vi har de seneste år arbejdet systematisk for, at det skal være let at være virksomhed i Lejre Kommune, Vores Sted. Derfor er jeg glad for, at den indsats nu også afspejles i DI’s undersøgelse. Konkret kan vi f.eks. aflæse det i en anerkendelse af jobcentrets indsats for at matche virksomhederne med gode medarbejdere. Og samtidig giver virksomhederne udtryk for, at de er blevet langt mere tilfredse med vores sagsbehandling. Det er netop to af de områder, hvor vi har gjort en ekstra indsats”. 

Formand for udvalget for Erhverv og Turisme i Lejre Kommune, Grethe Nørtoft Saabye tilføjer:

”Undersøgelsen viser, at vi er inde i en rigtig god udvikling med erhvervssamarbejdet, og vi er slet ikke færdige. Det er i meget høj grad virksomhedernes fortjeneste, at Lejre Kommune oplever fremgang som erhvervskommune. De er er alle sammen med til at tegne Vores Sted og skabe omsætning, liv og arbejdspladser. I udvalget vil vi fortsætte det lange seje træk og dialogen – med virksomhedernes interesser og behov i centrum.” 

Kommunens erhvervschef Nynne Friis anerkender også virksomhedernes store betydning for resultatet:

”At Lejre Kommune er årets højdespringer skyldes i lige så høj grad virksomhedernes indsats som kommunens. Vi er selv meget opsøgende og nysgerrige i forhold virksomhederne og deres behov. Og samtidig oplever vi fra virksomhedernes side en meget stor imødekommenhed og god dialog i hverdagen. Jeg tror, det er det samspil, der får bolden i mål.”  

FAKTA OM LOKALT ERHVERVSKLIMA 2020   

  • DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2020, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 11. år i træk, at DI laver undersøgelsen.  
  • 7.616 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning, service og byggeri, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 323.320 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 18 pct. af den private beskæftigelse.  
  • Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.  
  • Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.  
  • 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner - Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø - deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar. 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk