Lejre Kommune efterlyser hænder til beredskab

For Lejre Kommune er det vigtigt at have et beredskab, som kan sikre bemandingen på plejecentre, i hjemmeplejen og på andre vitale områder, hvis der bliver behov for det. Derfor åbner kommunen nu en jobbank og efterlyser pensionister, efterlønnere, studerende og andre, der kan træde til med kort varsel.

Skrevet den. 20. marts 2020

Lejre Kommune åbner nu en jobbank, som skal sikre bemandingen, hvis coronavirus fører til et så stort pres på især sundhedsområdet og de sociale tilbud, at Lejre Kommune ikke kan løfte opgaven med sine egne ansatte.

Man kan registrere sig i jobbanken, hvis man har en sundhedsfaglig eller socialpædagogisk uddannelse eller er studerende på de samme områder. Jobbanken henvender sig især til pensionister, efterlønsmodtagere, studerende og andre, der kan træde til med kort varsel.

”Jeg er sikker på, at vi i Lejre Kommune har rigtig mange kvalificerede mennesker, der gerne vil give en hånd, hvis der bliver brug for det. I første række vil vi naturligvis se, om vi selv har medarbejdere, der kan løse opgaverne. Men vi kan med kort varsel stå i en situation, hvor vi får brug for de ekstra hænder, og derfor går vi ud med efterlysningen allerede nu”, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Send en mail til parat@lejre.dk
Borgmesteren opfordrer alle interesserede med en sundhedsfaglig eller socialpædagogisk baggrund til at sende en mail til parat@lejre.dk – en mailadresse, der er oprettet til lejligheden. Man kan også finde jobbanken via www.lejre.dk/parat.

”Det er svært på forhånd at sige, præcis hvilke opgaver vi kan mangle hjælp til. Men det kan f.eks. være på vores plejecentre, i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen eller på vores sociale botilbud”, siger Carsten Rasmussen.

Frivillige på andre områder opfordres til at kontakte Røde Kors
Samtidig med at kommunen efterlyser mennesker med en særlig faglig baggrund, kan mange andre også have lyst til at hjælpe. Borgmesteren opfordrer til, at de kontakter Røde Kors’ nyoprettede corona-hjælpenetværk via hjemmesiden rodekors.dk. Her kan man også henvende sig, hvis man har behov for frivillig hjælp til praktiske opgaver – enten til sig selv eller til pårørende.

”Jeg er ret overvældet over at se den store vilje til at gøre en ekstra indsats. Det ser ud til, at folk virkelig har forstået budskabet om, at vi skal stå sammen i denne tid. Ikke blot ved at holde afstand, men også ved at give en ekstra hånd til dem, der ikke selv kan. Vi har i forvejen mange stærke fællesskaber i Lejre Kommune, og jeg tror, at de får ekstra styrke i denne tid”, tilføjer Carsten Rasmussen.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk