Borgmester: Vi er ikke lukket ned

Som resten af landet er også Lejre Kommune berørt af coronavirus. En del institutioner og tilbud kører på nødblus, og de fleste ansatte arbejder hjemmefra. Men alle de vigtigste funktioner opretholdes. Det er afgørende, fordi krisen kan trække ud, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Skrevet den. 20. marts 2020

Overalt i Lejre Kommune sætter coronavirussen sine spor: På plejecentre er der ikke længere mulighed for at besøge beboerne. Skoler og daginstitutioner har nødpasning. Biblioteker og sportshaller har helt lukket.

Men samtidig fortsætter kommunens ansatte og politikerne med at løse opgaverne i det omfang, det overhovedet er muligt. Og det er det faktisk på rigtig mange områder.

”Der er mange opgaver, der skal løses, selv om landet er kastet ud i en situation, som ingen af os har prøvet før. Som kommune lukker vi ikke ned. Borgerservice og langt de fleste andre områder besvarer stadig henvendelser på telefon og mail. Samtidig vil der være områder, hvor vi desværre kommer til at gøre endnu mere netop på grund af situationen med coronavirus. Det gælder ikke mindst på sundhedsområdet, og det er vi i fuld gang med at gøre os klar til”, siger Carsten Rasmussen.

Politikerne mødes virtuelt
I den seneste uge er der kommet ret stramme retningslinjer for, hvor mange mennesker, der må forsamles. Der må højst være 10 personer sammen til arrangementer, men det gælder ikke for f.eks. arbejdspladser eller udvalgsmøder. Alligevel holder de politiske udvalg i Lejre Kommune som udgangspunkt deres møder via telefon og pc i denne tid.

”Der er jo en generel opfordring fra myndighederne til, at vi kun mødes personligt, hvis det er strengt nødvendigt. Og vi vurderer, at vi meget ofte kan klare sagerne via videosamtaler eller telefonmøder”, siger Carsten Rasmussen.

Sundhedsområdet ruster op
På plejecentrene i Lejre Kommune forbereder ledere og medarbejdere sig på, at der kan blive ekstra brug for pladserne. Og samtidig følger kommunen myndighedernes opfordring til at sende medarbejdere hjem, hvis de ikke har helt vitale funktioner.

I denne tid kører plejecentrene, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen derfor med en bemanding, som man normalt ville have i weekenderne. For en del borgere betyder det, at de ikke får helt den samme hjælp, som de er vant til.

”Det er klart, at borgerne også kan mærke, at Danmark er ramt af en pandemi. Mit indtryk er, at de fleste har stor forståelse for det. Og når vi skal prioritere, gør vi det så vidt muligt i en dialog med borgerne, så de får hjælp til de behov, som de selv oplever som de vigtigste”, siger borgmesteren. 

Ros til medarbejderne
En del medarbejdere møder stadig ind på deres arbejdsplads. Det gælder som sagt på sundhedsområdet, men også på mange andre områder, hvor det er nødvendigt for at holde kommunen i gang. Der er nødpasning i skoler og dagtilbud, og der er nødvendige opgaver der skal løses på veje og andre offentlige arealer. Kommunens krisestab holder løbende møder for at holde overblik og sikre, at alt det væsentligste bliver løst.

Samtidig er flertallet af medarbejdere altså hjemme og passer så vidt muligt deres opgaver derfra.

Kommunaldirektør Inger Marie Vynne siger om den situation:

”Jeg er fuld af respekt for den måde, vores medarbejdere håndterer situationen på. Alle, der kan, arbejder hjemme, så borgerbetjeningen så vidt muligt kan fortsætte. Og dialogen mellem ledere og medarbejdere om opgaveløsningen fortsætter – nu over mail eller telefon”.

Carsten Rasmussen understreger, at situationen kan blive vanskeligere, i takt med at pandemien udvikler sig.

”Jeg håber virkelig, at hele Danmarks sundhedssystem kan følge med, og at de mange tiltag fra regeringen og myndighederne vil sætte en dæmper på smittespredningen. Samtidig må vi som kommune indstille os på, at det her kan komme til at vare i ganske lang tid. Netop derfor er det vigtigt, at vi – så vidt det er muligt – fortsætter vores arbejde på de nye vilkår”, siger borgmesteren.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk