Lejre Kommune står til at miste næsten 29 millioner kroner. Det svarer til at lukke et helt plejecenter.

28,9 millioner kroner – det er angiveligt det beløb, som Lejre Kommune mister, hvis regeringens udspil til en ændret udligning bliver gennemført. Det vil stille Lejre Kommune over for en næsten umulig opgave, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Skrevet den. 5. februar 2020

 ”Det her bekræfter vores værste anelser. Hvis vi f.eks. skal finde de 29 millioner kroner på ældreområdet, vil det svare til, at vi lukker et af vores tre plejecentre. Det kan vi ikke i en tid, hvor der er venteliste, og hvor behovet er stærkt stigende. Vi har i forvejen skåret i kernevelfærden, og der venter nye underfinansierede udfordringer som f.eks. minimumsnormeringer. Jeg kan ganske enkelt ikke se, hvor vi skal finde pengene, med mindre vi sætter kommuneskatten op. Skulle det komme dertil, vil det selvfølgelig kræve en dialog med borgerne først. Men jeg sætter min lid til, at der er mere fornuft i det forslag, som ender med at blive vedtaget”, siger Carsten Rasmussen.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk