DI og Lejre Kommune styrker samarbejdet

Dialogmøde i Osted var et vigtigt skridt mod en endnu tættere kontakt og større gensidig forståelse

Skrevet den. 13. februar 2020

 ” Vi skal op på den store klinge i samspillet med det lokale erhvervsliv”.

Så klar i mælet var borgmester Carsten Rasmussen, da han den 6. februar mødtes med DI-virksomheder fra hele Lejre Kommune. Mødet blev holdt hos virksomheden ConvaTec i Osted i et samarbejde mellem Lejre Kommune, Lejre Erhvervsforum og DI Roskilde/Køge Bugt. Med på mødet var også Dorte Kiilerich som ny formand for Udvalget for Erhverv og Turisme. 

Mikkel Friis-Holm Ottosen er medlem af bestyrelsen i DI Roskilde/Køge Bugt, og han delte borgmesterens ønske om en styrket dialog: ”Vi gør det alle sammen godt i dag, men vi har også alle sammen en ambition om at gøre det lidt bedre i morgen”, sagde Mikkel Friis-Holm Ottosen.

Borgmester Carsten Rasmussen mødte op med en hel del nysgerrighed: Hvad er det præcis, DI-virksomhederne har brug for og forventer sig af Lejre kommune? I DI’s seneste målinger af ”erhvervsvenligheden” har Lejre Kommune ikke scoret højt. Helt anderledes har det set ud i Dansk Byggeris analyse, som i 2019 placerede Lejre Kommune som den mest erhvervsvenlige i hele Region Sjælland. Og hvad ligger der så bag den forskel? Det var blandt andet det, mødet skulle kaste lys over.

Konkrete forslag fra virksomhederne

Omkring 15 lokale erhvervsdrivende deltog i mødet De bød ind med forslag om blandt andet at forbedre sagsbehandlingen i byggesager, styrke den lokale infrastruktur, gøre mere på lokalplansniveau for at sikre nogle visuelt attraktive erhvervsområder. Samtidig opfordrede de kommunen til at udnytte den grønne profil til at tiltrække nye medarbejdere til området.

Dialogen blev styret af en veloplagt formand for Lejre Erhvervsforum, Johan Scheel. Og der var ikke kun forbedringsforslag. Flere af virksomhederne anerkendte kommunen for at have styrket erhvervsområdet det seneste år.

Et af de konkrete eksempler er det nye tilbud ”Din indgang for erhvervslivet”. Her får virksomhederne en fast tilknyttet kontakt, som er bindeleddet mellem dem og den kommunale byggesagsbehandling. Og hver ny sag begynder med et møde, hvor virksomheden og repræsentanter fra kommunen sammen får overblik over ønsker og forventninger og aftaler det videre forløb.

Borgmester Carsten Rasmussen er tilfreds efter mødet: ”Jeg besøger jo mange virksomheder i årets løb. Men det giver klart noget ekstra, når vi kan have sådan en dialog i et større forum. Jeg blev klart klogere på, hvad det er, virksomhederne ønsker sig. Og jeg tror også, de tog hjem med et indtryk af, at vi virkelig bruger kræfter på at være en erhvervsvenlig kommune”, siger Carsten Rasmussen.

Udvalgsformand Dorte Kiilerich rundede aftenen af med at takke for den gode dialog og de mange brugbare input. Hun inviterede samtidig virksomhederne til at fortsætte dialogen. Det er blandt andet relevant, når Lejre Kommune i år tager fat på at lave en ny erhvervsstrategi og en revideret planstrategi.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk