Forsøg skal give mere natur i vejkanterne

En vejkant kan være en hel naturoplevelse. I den kommende tid vil Lejre Kommune undersøge, hvordan man kan få endnu flere planter og insekter til at trives på udvalgte strækninger. Det sker i et samarbejde med Natur360 samt Varde, Furesø og Odsherred kommuner.

Skrevet den. 4. oktober 2019

 

Små skilte med teksten ”Artsrig Vejkant” er netop dukket op på fem vejstrækninger i Lejre Kommune. Strækningerne er blevet udvalgt til forsøget, der skal skabe mere plante- og insektliv i vejkanterne.

Strækningerne er udvalgt, fordi de ligger tæt på interessante naturområder, og fordi de får så meget lys, at der er gode vækstbetingelser for nyt liv. De udvalgte strækninger vil blive slået lidt anderledes end andre vejkanter i kommunen. Om foråret vil kommunen slå strækningerne lidt tættere og dermed sætte brændenælder og andre dominerende planter lidt tilbage. På den måde bliver der mere plads til planter med knapt så kraftig vækst.

”Det står efterhånden klart for de fleste, at den danske natur er presset på mange fronter” siger Johanne Salomon Bak, projektleder og biolog i Natur360 og tovholder for projektet. ”Forhåbentlig kan dette projekt gøre det nemmere at komme i gang med at omlægge driften af de kommunale vejkanter i en mere biodiversitetsvenlig retning.”

Lejre Kommunes borgmester, Carsten Rasmussen, hilser initiativet velkommen:

”Det passer jo rigtig godt til Lejre Kommune, hvor vi i forvejen gør meget for at give plads til naturen. En stor del af kommunens rabatter og vejkanter får allerede lov til at vokse lidt vildt, men naturligvis med stort fokus på trafiksikkerheden. Når vi kender resultaterne fra de fem forsøgsstrækninger, vil vi se, hvad der kan bredes ud til andre dele af kommunen”, siger Carsten Rasmussen.

Han understreger, at projektet giver nogle muligheder, som Lejre Kommune ellers ikke ville have.

”Et af resultaterne bliver en drejebog for, hvordan vi bedst skaber og øger biodiversiteten i vejkanterne. Samtidig får vi en metode til at registrere insekt- og plantelivet, så vi kan se, hvordan det hele udvikler sig. Det ville vi næppe have ressourcer til at udvikle alene”, tilføjer borgmesteren.

De fem udvalgte strækninger i Lejre Kommune er:

- En strækning på Orehøjvej ved Gammel Lejre (1,7 km)

- To strækninger på Munkholmvej (I alt 2,9 km)

- En strækning på Bispegårdsvej (2,6 km)

- En strækning fra Hanehøjvej til Kisserupvej (I alt 3,1 km)

- En strækning ved Borrevejleafkørslen samt heller (0,5 km)

Forsøget vil foreløbig vare indtil 2020.