Det brede samarbejde om Lejre Kommunes budget fortsætter

Aftalen om Lejre Kommunes budget for 2020-23 er på plads.  Dermed fortsætter det brede samarbejde om velfærden og investeringerne i Lejre Kommune.

Skrevet den. 8. oktober 2019

Bag budgetaftalen står Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i Lejre Kommune. De seks partier fastholder dermed det tværpolitiske budgetsamarbejde, som de sidste år indgik for hele valgperioden.

Årets budgetaftale indebærer solide investeringer i de fysiske rammer for velfærd. Blandt andet er der afsat 35 millioner kroner til en ny daginstitution i Osted. Den skal erstatte Osted Børnehave og kunne rumme flere børn. Andre 19 millioner kroner vil blive brugt på en ny daginstitution i Allerslev. Desuden er der sat penge af til at øge antallet af institutionspladser i Hvalsø samt udbygge Børnehuset Tusindfryd i Kirke Såby.

På ældreområdet er der også afsat penge til at bygge ud og nyt: Ammershøjparken vil blive udvidet med 24 nye plejeboliger, og i Hvalsø er der budgetteret med et nyt plejecenter med i alt 72 boliger.

Endelig har kommunalbestyrelsen besluttet at fremrykke noget af den bygningsvedligeholdelse, som allerede er aftalt. Det skal sikre bedre fysiske rammer for borgerne og kommunens medarbejdere, og det vil også over tid reducere udgifterne til akut vedligehold.  

De seks gruppeformænd, som står bag forliget, udtaler:

”Kommunernes aftale med regeringen betyder, at vi får lidt flere penge at gøre godt med. Men pengene modsvarer ikke helt de øgede udgifter, som følger med befolkningsudviklingen og det øgede pres på de specialiserede områder. Derfor må vi hele tiden sikre, at vi får mest muligt ud af pengene. Det understreger vi flere steder i budgetaftalen. Vi skal forenkle og digitalisere arbejdsgangene, så kommunens medarbejdere får mere tid til det vigtigste.  Vi skal gøre en øget indsats for tidligt at hjælpe børn, unge og familier, som har behov for det. På den måde vil vi forebygge, at problemer vokser sig større. Og vi skal støtte udviklingen af Lejre Kommunes 49 landsbyer og de mange fællesskaber, som er en krumtap i vores velfærd”.

Budgetaftalen markerer også Kommunalbestyrelsens beslutning om at gøre en ekstraordinær indsats for at passe på klimaet og skabe gode rammer for fortsat bæredygtig vækst i erhvervslivet.  Sidst men ikke mindst har aftalepartierne afsat en ”servicerobusthedspulje” på 12 mio. kr. som – forudsat den ikke bruges inden udgangen af 2020 – skal anvendes til afvikle gæld, som en række institutioner har oparbejdet eller arvet.

”Jeg er virkelig glad for det gode samarbejde, vi har i Kommunalbestyrelsen, og som nu afspejler sig i endnu en bred og ansvarlig aftale om budgettet. De beslutninger, vi træffer i disse år, får afgørende betydning for kommunens fremtid. Vi bliver flere børn og ældre, og det kræver kloge, langsigtede investeringer. Det sikrer vi med den aftale, vi nu har indgået”, siger Lejre Kommunes borgmester Carsten Rasmussen.

Læs budgetaftalen her. Aftalen sendes nu i høring frem til den 28. oktober 2019.