Lejre Kommune udvalgt til ambitiøst klimasamarbejde

Lejre Kommune er en af de i alt 20 danske kommuner, som skal være med i samarbejdet ”DK2020”. Bag initiativet står Realdania, den grønne tænketank CONCITO og C40, som er et internationalt bysamarbejde på klimaområdet.

Skrevet den. 2. maj 2019

Lejre Kommune skal – som de andre deltagere i DK2020 – sætte turbo på klimaarbejdet og blandt andet udarbejde en klimaplan inden udgangen af næste år. Planen skal fortælle, hvordan kommunen vil nå målet om at blive klimaneutral senest i 2050. Samtidig skal den beskrive, hvordan kommunen vil ruste sig til klimaforandringerne på kort og lang sigt.

“Jeg er meget glad for, at vi er kommet med i samarbejdet. Det ligger i god forlængelse af de klimaindsatser, Lejre Kommune allerede har gang i, og det vil give os endnu bedre muligheder fremover”, siger borgmester Carsten Rasmussen.

”Et væsentligt element i DK2020 er, at kommunerne lærer af hinanden og kan udarbejde løsninger i fællesskab. Vi er jo en forholdsvis lille kommune med begrænsede ressourcer, så jeg er sikker på, at samarbejdet med de andre kommuner vil gøre det muligt at sætte endnu stærkere ind. Samtidig håber jeg da også, at Lejre Kommune kan være med til at inspirere andre”, tilføjer han.

Realdania byder Lejre Kommune velkommen:

”Det er godt at se, at så mange forskelligartede danske kommuner tager ansvar for klimaet og vil være med i et projekt som DK2020. Der er stærkt brug for samarbejde på tværs af både Danmark og verdens byer, hvis vi skal løse de enorme klimaudfordringer, vi står overfor. Med DK2020 får danske kommuner mulighed for at lade sig inspirere af de bedste klimaløsninger i verden, og de bedste danske løsninger kan komme ud til resten af verden. Vi glæder os meget til at se resultatet af danske kommuners ambitiøse klimaarbejde”, siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

I ansøgningen om at blive medlem af DK2020 har Lejre Kommune blandt andet fremhævet disse indsatser:

  • Den Økologiske Kommune og samarbejdet med landbruget
  • Madpolitik 2017: Med økologi, mindre kød og fokus på lokale leverandører
  • Indkøbspolitik 2016: Med fokus på bæredygtighed og samfundsansvar
  • Affaldshåndtering og Lejre Kommunes satsning på genbrug og sortering
  • Bosætning – med flere nye bæredygtige bofællesskaber
  • Landsbyudvalget, hvor klima indgår som emne, f.eks. i forbindelse med mobilitet, cirkulær økonomi og smart digital infrastruktur
  • Klimatilpasning – der indgår i al planlægning, både i byerne og det åbne land

Allerede i 2011 tiltrådte Lejre Kommune ”Global Covenant of Mayors for Climate & Energy” – i daglig tale Borgmesterpagten, som er et anerkendt europæisk klimanetværk. Desuden har Lejre Kommune har været ”klimakommune” siden 2012 i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Borgmester Carsten Rasmussen siger om det nye kommunesamarbejde:

”DK2020 er et godt og naturligt næste skridt, som får os yderligere op i gear, når det gælder klima og bæredygtighed. Sammen med de 19 andre deltagere skal vi gøre vores til, at verden kan indfri målene i Paris-aftalen. I Lejre Kommune finder vi i høj grad løsninger i brede samarbejder med alle, der vil: borgere, foreninger, landmænd, virksomheder, kommunens ansatte og de politiske beslutningstagere. Det er måske et af de områder, hvor vi kan bidrage med inspiration til andre”.

Arbejdet med DK2020 bliver politisk forankret i økonomiudvalget.

Kommunens programleder for bæredygtighed og fødevarer, Tina Unger, koordinerer indsatsen og er kontaktperson for projektets partnere.