SMS-beskeder inspirerer forældre til at lege med sproget

Forældre i Lejre Kommune får en ny mulighed for at styrke deres børns sproglige udvikling. Tekstbeskeder på mobiltelefonen vil give forslag til lege og aktiviteter, som forældre og deres børn sammen kan få glæde af. Initiativet er et samarbejde mellem Lejre Kommune og ROCKWOOL Fonden.

Skrevet den. 3. juli 2019

Forældrene har en afgørende rolle for børns sproglige udvikling. Derfor er det vigtigt, at de i hverdagen har fokus på det, der kan styrke børnenes ordforråd og evnen til at udtrykke sig. Det er tanken bag den nye indsats, der hedder TipsByText.

I Lejre Kommune vil initiativet omfatte 450 børn mellem tre og fem år. Fra starten af 2020 vil forældrene flere gange om ugen modtage en kort SMS med konkrete forslag til små ting, som kan styrke børnenes sprog. Det kan for eksempel bestå i, at forældrene nævner ting ved deres navn, når de har fat i dem: ’Nu binder jeg dine snørebånd…” osv. Ordningen vil i første omgang løbe i otte måneder.

Thomas Bisgaard, der er formand for Lejre Kommunes Udvalg for Børn & Ungdom, siger om initiativet:

”I vores dagtilbud gør vi os hver dag umage for at give børnene den bedste start på livet, også når det gælder sproget. Samtidig er det klart, at forældre spiller – og meget gerne vil spille – den vigtigste rolle for børnenes udvikling. Her kan TipsByText være et godt supplement til alt det, forældrene i forvejen gør”.

TipsByText er en metode, som er opfundet af professor Susana Loeb og hendes forskerhold på Brown University i USA. Her har indsatsen givet positive resultater, især blandt grupper med minoritetsbaggrund. I Danmark afprøver ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed metoden i et samarbejde med i alt syv kommuner.

TipsByText gennemføres som et studie, og derfor er det kun halvdelen af forældrene i kommunen, som får tilbuddet. Deltagerne udvælges tilfældigt, og de løbende sprogvurderinger vil forhåbentlig vise, at initiativet fører til målbare resultater i børnenes sproglige udvikling.

Lejre Kommune har i forvejen fokus på at styrke børns sprog. Forskning dokumenterer, at der er en direkte sammenhæng mellem børns sproglige udvikling og deres mulighed for at klare sig godt senere i livet. Allerede i 4-års-alderen kan der være ret stor forskel på børns ordforråd. Blandt andet derfor har Lejre Kommune inviteret frivillige ”læseheste” til at læse højt for mindre grupper af børn i dagtilbuddene.

”Jeg håber, at forældrene vil tage godt imod det nye initiativ med de jævnlige SMS-beskeder. De er tænkt som en inspiration og en lille påmindelse i en travl hverdag. Og jeg tror også, at det kan skabe en endnu bedre dialog mellem forældrene og personalet i vores dagtilbud om børnenes trivsel og læring”, siger Thomas Bisgaard.