Samarbejde om Røgfri Fremtid er på plads

Tirsdag underskrev borgmester Carsten Rasmussen samarbejdsaftalen, som skal forhindre, at unge i Lejre Kommune begynder at ryge

Skrevet den. 24. april 2019

Færre unge skal begynde at ryge. Det er hovedformålet for den landsdækkende bevægelse Røgfri Fremtid, som Lejre Kommune nu er en del af. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag initiativet, og samarbejdsaftalen med Lejre Kommune er netop underskrevet.

Formand for Kræftens Bekæmpelse i Lejre, Lotte Mikkelsen, er særdeles tilfreds:

”Jeg er virkelig glad for, at Lejre Kommune går helhjertet ind i projektet. Det er så vigtigt at undgå, at unge begynder at ryge. Det er en stor udfordring, og der er ingen enkle løsninger. Men hvis vi er mange, der arbejder sammen om målet, kan vi helt sikkert gøre en forskel. Derfor er det også vigtigt, at virksomheder, foreninger, skoler, kommunens politikere og ansatte og mange andre gode kræfter hver især gør, hvad de kan. Så er jeg sikker på, at indsatserne tilsammen vil have en effekt”, siger Lotte Mikkelsen.

Og det er netop de mange parallelle tiltag, som skal få færre unge til at gribe ud efter cigaretterne. Visionen er, at ingen unge under 18 år ryger i år 2030, og at kun fem procent af den voksne befolkning til den tid er rygere.

Økonomiudvalget har besluttet, at Lejre Kommune til at begynde med især skal fokusere på tre målgrupper:

  1. Børn og unge under 18 år i skoletiden, og unge når de er i ungdomsskole, klubtilbud, musikskole m.v. Målet er, at børn og unge ikke ryger i skoletiden og i fritiden, mens de benytter kommunale tilbud.

  2. Borgere i alle aldre, når de anvender kommunale lokaler og/eller idrætsanlæg. Målet er, at borgere ikke ryger i kommunale lokaler eller på dertil hørende matrikler.

  3. Kommunens medarbejdere. Målet er, at den kommunale organisation er en røgfri arbejdsplads.

Borgmester Carsten Rasmussen understreger, at successen skal skabes gennem dialog:

”Røgfri Fremtid handler i ét og alt om at samarbejde. Hvis vi skal indfri visionen, er det afgørende, at målgrupperne selv er med til at definere løsningerne. Derfor skal vi i dialog med kommunens børn og unge, skolerne, foreningerne, virksomhederne og alle andre, der har lyst til at sætte ind mod den livsfarlige rygning”, siger Carsten Rasmussen.

I den kommende tid vil kommunens relevante udvalg give deres bud på, hvordan samarbejderne bedst kan etableres. Udvalget for Børn & Ungdom har fået ansvaret for skoler og institutioner. Udvalget for Kultur og Fritid skal se på de kommunale lokaler og idrætsanlæg. Og Økonomiudvalget skal foreslå en proces i forhold til kommunen som røgfri arbejdsplads.