Har du forslag til Vores Sted – Vores Klimaplan?

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sende Lejre Kommunes klimaplan 2020-2050 i offentlig høring frem til nytår.

Skrevet den. 30. oktober 2020

 

”Vores sted – Vores Klimaplan” skal sikre, at Lejre Kommune som geografisk område bliver CO2-neutralt senest i 205. Det forudsætter et tæt samarbejde mellem borgere, landsbyer, virksomheder, politikere og den kommunale administration.

Du finder klimaplanen her

Har du input eller kommentarer til klimaplanen? Så send en mail til programleder Tina Unger: klima@lejre.dk  – eller pr. brev til Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, så vi har dem senest den 3. januar 2021.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk