Evaluering af spærring af Højby Kærvej i Højby

Lejre Kommune er i gang med at gennemføre et forsøg med at spærre Højby Kærvej for gennemkørsel mellem Højbyvej og Rorupvej. Nu skal forsøget evalueres.

Skrevet den. 21. januar 2020

Højby Kærvej har været spærret mellem Højbyvej og Rorupvej siden slutningen af april 2018. Formålet med forsøget var at mindske mængden af gennemkørende trafik på Højby Kærvej.

Grunden til, at lukningen er udført som et forsøg, er, at borgerne i området skal have mulighed for at udtale sig om de trafikale ændringer på de tilstødende veje, inden der tages stilling til, om vejen skal genåbnes eller forblive lukket.

Da de fleste trafikanter nu forventes at kende til vejlukningen og de trafikale konsekvenser af denne, vil forsøget blive evalueret i løbet af februar 2020. Evalueringen vil herefter blive fremlagt til politisk behandling, så der kan træffes beslutning om, hvordan Højby Kærvej skal fungere i fremtiden.

Vi skal hermed bede alle interesserede borgere om at indsende deres bemærkninger til forsøget. Bemærkningerne skal være modtaget på trafik@lejre.dk senest den 10. februar 2020, hvis de skal indgå i den evaluering, der fremsættes politisk.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk