Høring om Hovedgaden i Hvalsø

Hovedgaden i Hvalsø skal være en bedre, smukkere, grønnere og mere trafiksikker Hovedgade. Det er en af opgaverne i områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte.

Skrevet den. 8. april 2020

Der blev i efteråret sidste år afholdt en indledende workshop for byen, hvor der blev præsenteret og drøftet og bud på en løsning for Hovedgaden.

Se oplægget her
.

På baggrund af kommentarer fra workshoppen samt efterfølgende input og beregninger af anlægsøkonomi mv. er der udarbejdet et revideret forslag, som nu sættes i høring i 4 uger.

Se det reviderede forslag her

Kort fortalt: Det reviderede forslag
Det reviderede forslag bygger, ligesom det første, på ideen om at etablere en række fartdæmpende ”grønne porte”, som både forskønner, styrker naturindholdet samt øger opholdskvalitet og trafiksikkerheden i Hovedgaden. I det reviderede forslag er de grønne porte benævnt tiltag A, B, C, D og E, og for det enkelte tiltag kan man se, hvad det indeholder. Her er en række hovedtræk i det reviderede forslag:

 • I forbindelse med etableringen af ​​de grønne porte vil asfalt-slidlaget fra rundkørsel til rundkørsel blive skiftet, så Hovedgaden fremstår ny og som en helhed.

 • De to forløb med slidte SF-sten i Hovedgaden fjernes.

 • Tiltag D: Der skabes en ny pladsdannelse ved indgangen til Skolevej. Det er ideen, at Skolevej bliver en trafikåre gennem bymidten for bløde trafikanter, gående, cyklister, handlende mv. Dog skal der stadig være mulighed for varekørsel og redningskøretøjer gennem pladsdannelsen. Indkørslen til Brugsen flyttes umiddelbart syd for pladsdannelsen.

 • Cykelbaner gennem Hovedgaden vil være som i dag, dog med nye slidlag og afmærkninger.

 • Eksisterende sunde træer bevares som udgangspunkt. Alle gamle firkantede trækasser fjernes og erstattes af løsninger, som allerede er testet af Hovedgadegruppen i den nordlige del af Hovedgaden.

 • Der vil så vidt muligt blive installeret el-udtræk i Hovedgaden til gavn for kulturelle arrangementer, julebelysning mv.

Forudsætninger for arbejdet
Både det reviderede og første forslag bygger på en række forudsætninger:

 • Renovering af Hovedgaden skal ske i overensstemmelse med byfornyelsesprogrammet til Hvalsø Bymidte. Vi vil have en bedre, smukkere, grønnere og mere trafiksikker Hovedgade.
  Se byfornyelsesprogrammet her.

 • Hovedgaden skal fortsat betjene trafik i to retninger. Løsningen skal respektere den politiske beslutning om Hovedgade med trafik i begge retninger, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Trafikplan for Hvalsø ultimo 2015.

 • Ingen omfartsvej. Løsningen i Hovedgaden skal ikke være afhængig af, at der etableres en omfartsvej omkring Hvalsø.

 • Løsningen udvikles inden for rammerne af områdefornyelsens budget til formålet - ca. 4 mio. kr.

Der arbejdes efter, at den renoverede Hovedgade skal stå færdig til sommer næste år - inden september 2021, hvor områdefornyelsen af ​​Hvalsø Bymidte afsluttes.

Høring i 4 uger: Send din tanker senest 6. maj 2020
Høringen varer 4 uger. Fra den 8. april til den 6. maj 2020. Høringssvar sendes til Lejre Kommune via e-mail til bjhe@lejre.dk. Har du spørgsmål eller ideer, er du også velkommen til at kontakte:

 • Sekretær for områdefornyelsen i Lejre Kommune: Bjørn Henrichsen på 53808188 eller bjhe@lejre.dk.   

 • Hovedgadegruppen i Bysamarbejdet Hvalsø, der gennemfører områdefornyelsen: Lene Creutzberg på 30292500 eller creutzberg61@gmail.com.

Læs mere
Her er en lille samling af links til relevant materialer: