Har du kommentarer til forslag til Lokalplan LK 50 for Degnejorden?

Den 26. marts 2019 godkendte Lejres kommunalbestyrelse forslaget til Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden. Forslaget er nu i høring og du kan komme med kommentarer frem til 23. maj 2019.

Skrevet den. 28. marts 2019

Kom til borgermøde
Udvalget for Teknik & Miljø inviterer til møde den 29. april kl 19.00 i gymnastiksalen på Gl.
Allerslev Skole, Lejrevej 15G, 4320 Lejre. Her vil administrationen fremlægge forslaget og
du kan stille spørgsmål og komme med kommentarer til forslaget.

Du kan læse mere om planen i dokumenterne til højre.