Har du kommentarer til Lokalplan LK 70 for boliger ved Snebærvej i Kirke Sonnerup?

Lejre Kommunalbestyrelse godkendte den 27. august 2019 at sende Forslag til Lokalplan LK 70 for boliger ved Snebærvej i Kirke Sonnerup i offentlig høring. Lokalplanen er derfor i høring fra 29. august og frem til den 24. oktober 2019.

Skrevet den. 29. august 2019

Udvalget for Teknik & Miljø holder borgermøder torsdag den 26. september kl 19.00 i Aktivitetshuset, Skolevang 1, 4060 Kirke Såby.

Du kan læse mere om lokalplanen i dokumenterne i den grønne boks.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk