Borgermøde om ny helhedsplan for Hyllegården

Lejres Kommunalbestyrelse besluttede i maj at igangsætte planarbejdet, der skal muliggør en ny helhedsplan for Hyllegården. Før planarbejdet bliver sat i gang, inviterer Udvalget for Teknik & Miljø til borgermøde.

Skrevet den. 20. september 2019

Mødet finder sted på mandag den 23. september kl. 19.00 i kantinen på Hvalsø Skole, Skolevej 5, 4330 Hvalsø.

Du kan se skitse til helhedsplanen i dokumentet til højre.