Tilladelse til vandindvindning ved Glim

Lejre Kommune giver tilladelser til vandindvinding forårsaget af gravning under grundvandspejlet ved Glim.

Skrevet den. 11. januar 2021

Du kan læse mere i afgørelsen om vandindvindingen i Glim ved at klikke her

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk