Tilladelse til at lave kviste på kommende boliger

Lejre Kommune meddeler landzonetilladelse til at etablere kviste på 6 kommende boliger på Brobjergvej 21.

Skrevet den. 8. januar 2021

Du kan læse mere i afgørelsen om Brobjergvej 21 her

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk