Landzonetilladelse til opførelse af stålhal

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre en stålhal på 210 kvm med et gavludhæng på 39 kvm på ejendommen beliggende Oldvejen 4, 4000 Roskilde, matr. nr. 5b, Gevninge By, Gevninge.

Skrevet den. 16. september 2020

Se tilladelsen med klagevejledning her