Landzonetilladelse til etablering af vognmandsvirksomhed

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at etablere en vognmandsvirksomhed på ejendommen beliggende Lejrevej 74, 4320 Lejre, matriklen nr. 36a, Allerslev By, Allerslev, og etablere et kørefast parkeringsareal med et omfang på 400-450 m2 i forbindelse med virksomheden.

Skrevet den. 16. september 2020

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.

Se tilladelsen med klagevejledning her