Landzonetilladelse til at tilbygge en garage til eksisterende udhus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at tilbygge en garage til eksisterende udhus på ejendommen beliggende Kromarksvej 17, 4320 Lejre, matr. nr. 3e, Osted By, Osted.

Skrevet den. 16. september 2020

Se tilladelsen med klagevejledning her