Landzonetilladelse til udstykning

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af en grund på 86 m2, til et spildevandsanlæg på ejendommen beliggende Trællerupvej 8, 4000 Roskilde, matr.nr. 4a, Trællerup By, Herslev.

Skrevet den. 21. oktober 2020

Afgørelsen er truffet efter Planlovens § 35. stk. 1.

Se landzonetilladelsen med klagevejledning her

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk