Landzonetilladelse til statusændring af sommerhus til helårsbolig på Egstallevej 2a

Lejre Kommune meddeler landzonetilladelse til at ændre status på sommerhus til helårsbolig på Egstallevej 2a, 4330 Hvalsø.

Skrevet den. 6. oktober 2020

Se landzonetilladelsen med klagevejledning her

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk