Landzonetilladelse til nyt hus og hobbystald

Lejre Kommune meddeler landzonetilladelse til at opføre at nyt hus samt hobbystald på Rorupvej 11a, 4320 Lejre, matr. nr. 13b, Rorup By, Rorup.

Skrevet den. 12. oktober 2020

Se landzonetilladelsen med klagevejledning her

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk