Landzonetilladelse til et nyt hus

Lejre kommune har meddelt Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus med integreret garage, på ejendommen beliggende Orehøjvej 20, 4320 Lejre, matr.nr. 12a, Lejre By, Allerslev.

Skrevet den. 7. oktober 2020

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.

Se landzonetilladelsen med klagevejledning her

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk