Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at ændre anvendelse af et eksisterende udhus til anneks på ejendommen beliggende Drejerbakken 3, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 15, Langtved By, Rye.

Skrevet den. 12. oktober 2020

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.

Se landzonetilladelsen med klagevejledning her

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk