Landzonetilladelse til etablering af lejlighed i eksisterende bygning

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at etablere en lejlighed på 1. sal i eksisterende bygning på ejendommen beliggende Sydmarksvej 27, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 3eo, Kyndeløse By, Kirke Hyllinge.

Skrevet den. 16. november 2020

Se afgørelsen med klagevejledning her

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk