Tilladelse til eksisterende sohold med smågrise på Rishøjvej 3, 4000 Roskilde

Skrevet den. 11. juni 2020

Lejre Kommune har meddelt miljøtilladelse til eksisterende husdyrproduktion på Rishøjvej 3, 4000 Roskilde. 

Der er givet tilladelse til et produktionsareal til dyreholdet (staldanlægget) samt husdyrgødningslager på følgende størrelser:

  • Produktionsareal på samlet 1.813 m2 stald
  • Overfladeareal husdyrgødningslager på 775 m

Der sker ingen udvidelse af husdyrproduktionsanlæggene på ejendommen i forholde til eksisterende produktionsanlæg.

Med husdyrbrugsloven, der trådte i kraft 1. august 2017, skal ejendommens produktion fremadrettet vurderes efter størrelsen af produktionsarealet og ikke antallet af dyr.

Miljøtilladelsen er offentliggjort den 11. juni 2020, og kan desuden ses på Digital Miljøadministration (DMA)

Du kan se miljøtilladelsen og ansøgningen i boksen til højre. 

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, som angivet i §§ 84-87 i husdyrbrugsloven, og enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrbrugsloven, kan inden 4 uger efter afgørelsens meddeles/offentlig bekendtgøres, dvs. senest den 9. juli 2020 klokken 23:59, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Du kan se hele klagevejledning i miljøtilladelsen.

Lovgivning
Afgørelsen er truffet i henhold til § 16b, stk. 1 i husdyrbrugloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.