Lokalplan LK 76 for Møllevej 1 i Lejre er vedtaget

Lejre Kommunalbestyrelse godkendte Kommuneplantillæg nr. 12 og Lokalplan LK 76 for boliger på Møllevej 1 i Åvang/Lejre på sit møde den 25. juni 2020. Lokalplanen er trådet i kraft den 26. juni 2020.

Skrevet den. 26. juni 2020

Du kan læse mere i den grønne boks til højre.