Landzonetilladelse til at indrette 6 boliger i en overflødiggjort driftsbygning

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at indrette 6 boliger på ejendommen Brobjergvej 21, Abbetved, 4060 Kirke Såby, matr. nr. 1g Abbetved By, Kirke Såby.

Skrevet den. 26. juni 2020

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.