Tilladelse til at nedsive samt udlede separat regnvand fra Møllegården, Osted

Lejre Kommune har den 14. juli meddelt tilladelse til at nedsive samt udlede separat regnvand fra nyt boligområde ved Møllegården i Osted.

Skrevet den. 15. juli 2020

Tilladelsen er meddelt i henhold til §§ 19 stk. 1 og 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, samt § 38 i Spildevandsbekendtgørelsen.

Klagefristen udløber den 12. august 2020.

Se tilladelsen med klagevejledning her