Landzonetilladelse til landbrugshal

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre en landbrugshal på matr.nr. 1d, Rorup By, Rorup

Skrevet den. 21. juli 2020

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.

Se afgørelsen og klagevejledningen her