Landzonetilladelse til etablering af en sø

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at etablere en sø på 500 m2 på ejendommen beliggende Hestehavevej 32, 4320 Lejre, matr.nr. 44d Osted By, Osted.

Skrevet den. 23. juli 2020

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1

Se afgørelsen med klagevejledning her